Kalite Yönetim Politikamız

Bilişim hizmetleri konusunda en fazla tercih edilen şirket olma hedefiyle kurulan şirketimizin kalite politikası;

 • Hizmetlerimizi etkileyen kanun ve mevzuatlara uymak,
 • Sektörün izlediği gelişim sürecini anlayarak, değişen ihtiyaçlara çözüm sunmak ve geleceğe dönük yeni projeler üreterek değişimi yönlendirmeye çalışmak,
 • Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm çözüm ortaklarımızla, karşılıklı güven ve dürüstlük çerçevesinde ilişkilerimizi geliştirmek,
 • Kalite yönetim sisteminin aktif yapısı içerisinde; hizmet kalitesini sürekli arttırarak; müşterilerimizle kurulan ilişkilerin ve memnuniyetin sürekliliğini sağlamak,
 • Çalışanlarımızın aktif katılımı ile kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmak,
 • İş sürekliliği ve verimliliğin çok önemli olduğu bilişim sektöründe; müşteri talep ve şikayetlerine duyarlılık göstermek; açıklık, tarafsızlık, gizlilik prensipleri çerçevesinde değerlendirmek ve en kısa sürede çözümlemek,
 • Müşterilerimizle, etik değerlere saygılı, uzun soluklu iş ortaklığı kurmaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

 • Risk kabul kriterlerini ve riskleri belirlemek, kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
 • BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen  her türlü gizli / ticari / özel bilginin, hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde / kişi / kurum / kuruluşta müşterinin bilgisi / onayı olmaksızın Gizlilik / Bütünlük / Erişilebilirlik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliği  sağlanacaktır.
 • BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyacak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağımlılıkları dikkate alacaktır.
 • Kurum / kuruluşlarda var olan Saha Hizmetleri, Bakım-Onarım servislerinin sürekli çalışır durumda olması için gerekli işletim ve teknik destek hizmetleri BGYS kapsam ve sınırları içinde verilecektir.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek
 • Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
 • Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.
 • D724 Bilişim Hizmetleri Üst Yönetim, Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.
İletişim

En kısa sürede mesajınıza cevap verilecektir.